keskiviikko 16. marraskuuta 2016

Latausvalvoja

Minulla on käytössä kesämökillä aurinkopaneeleita. Yhtä paneelia valvoo Arduinolla toteutettu laite, mikä katkaisee akun latauksen, kun jännite nousee 14,5 voltiin. Periaatteessa aivan oikein, mutta valvoja sijaisee lähellä paneelia, jolloin se ei ota huomioon syöttöjohdossa syntyvää jännitehäviötä. Toisin sanoen, mitä paremmin aurinko paistaa, niin sitä suurempi on latausvirta, ja sitä aikaisemmin valvoja katkaisee latauksen akulta. Näin ei pitäisi olla.

Varsinkin silloin, jos käytössä on seurantalaite, eli paneeli seuraa aurinkon kulkua, ja valvonta on lähellä paneelia, on tärkeätä, että tuo mainittu jännitehäviö otetaan huomioon. On mahdollista vetää toiset johdot pelkästään jännitteen mittausta varten suoraan akun navoista, mutta siihen en halunnut ryhtyä. Toinen tapa on mitata virta juuri ennen katkaisua, tallettaa sen arvo ja välittömästi sen jälkeen mitata jännitepudotus. Välittömästi siksi, että akun napajännite alkaa pudota nopeasti latauksen loputtua. Ohmin laki U = I * R (jännite on virran ja vastuksen tulo) tarjoaa tarpeellisen evään ongelman ratkaisuun. Mainituilla mittauksilla voidaan johtojen vastus laskea R = U / I (jännitepudotus jaetaan talletetulla virralla, jolloin saadaan esille johtojen vastus). Jatkossa mitataan latausvirtaa ja lisätään virran ja lasketun vastuksen tulo tuohon 14,5 voltin katkaisujännitteeseen Näin yksinkertaista se on!

Tuo oli luonnollisesti ajatus ja käsitys ennen kuin aloin toteuttaa po. valvontalaitetta. Miten mitata? Arduinon analogiatulot ovat 0 .. 5VDC ja 10 bitin muunnos (lukulue 0 .. 1023). Toisin sanoen uusi lukema saadaan 5mV:in välein (5000mV / 1024 = 4,88mV). Latausjännite ei kuitenkaan suoraan käy analogiamittaukseen, koska se on paljon suurempi kuin 5V. Kytkennässä olevilla arvoilla (5,6kohm ja 17,7kohm) koko mitta-alueeksi tulee 20.8V. Toisin sanoen uusi jännitteen lukema saadaankin tällä kytkennällä noin 20mV välein. Sekin on hyvä ja aivan riittävä tarkkuus tähän tarkoitukseen.

Virran mittaukseen ajattelin ensin shunttivastusta. Toisin sanoen pieniohmista tehovastusta, joka kestää latausvirran vioittumatta. Tässä tapauksessa 0,125 ohmia (sellaisia oli laatikossa). Se ei voi olla kovin suuri, sillä latausvirran pitää päätyä akkuun eikä lämmittää tätä mittausvastusta. 5 ampeerin virralla (noin 100W paneeli) tuon mittausvastuksen yli vaikuttaa siten 5A * 0,125ohm = 0,625V. Jos shuttivastus sijoittetaan plus-johtoon, vaikuttaa siihen myös latauslinjan jännite. Tällöin shunttivastuksen molemmista päistä voidaan tehdä analogiamittaus ja muuntaa näin saatu jännite-ero latausvirraksi. Koska yli 5voltin jännitettä ei voida kytkeä suoraan analogiamittaukseen, tarvitaan ym. jännitteenjakovastukset. Tuolla järjestelyllä pääsisi melkein 3% resoluutioon, mutta hylkäsin tämänkin, sillä kuvittelin pääseväni parempaan tarkkuuteen sijoittamalla shuntin miinusjohtoon, jolloin tuo 0,625V voidaan kytkeä suoraan analogiatuloon. Tällöin resoluutio olisi hiukan prosenttia parempi. Näin kuvittelin. Ratkaisu ei toiminut, vaikka sama toimii kuvassa taustalla näkyvässä vanhassa teholähteessä, minkä alkuperäiset viisarimittarit lopettivat toimintansa. Se oli sopiva sovelluskohde Arduinolle. Ilmeisesti (?) ongelma johtui siitä, että miinus ja maapotentiaali eivät olleet enää sama piste.

Hall-generaattoreita "edestä ja takaa". Paksut johdot ovat päävirtaa varten ja ohuet signaalia varten.
 
Tasavirtaa voidaan mitata myös Hall-generaattorilla. Se on puolijohdekomponentti, mikä pystyy muuttamaan magneettikentän voimakkuuden analogiajännitteeksi. Pienin löytämäni Hall-generaattori on tyyppiä ACS758LCB-050B ja se on maksimissaa 50A:in virralle. Siis tarpeettoman suuri tähän käyttöön, mutta sillä lähdin eteenpäin. Sen herkkyys on 40mV/A. Jos ajatellaan tätä 5A:in mittausaluetta, on komponentista saatava jännite 200mV (0,2V). Tämä jännite voidaan kytkeä suoraan analogiatuloon, joten muunnosportaita syntyy noin 40kpl ja tarkkuus jää hiukan alle 2%. Tähän tarkoitukseen tämäkin tarkkuus on aivan riittävä. Hall-generaattorin lähtö (siis 0-virralla) ei ole kuitenkaan nolla, sillä maan ja muu ympäröivä magneettikenttä aiheuttaa pohjalukeman. Tämä hallitaan siten, että nollavirralla talletetaan Hall-generaattorin lukema, ja tämä luku vähennetään varsinaisesta mittausarvosta.

Tuo oli teoriaosuus. Käytäntö ei ollut lainkaan yksinkertaista ja suoraviivaista. Ison virheen tein ensinnäkin siinä, että ensimmäiseen versioon juotin johdot Hall-generaattorin virtapuolelle. Se on aika paksua kuparia ja kupari johtaa hyvin lämpöä, joten jotain vioittui puolijohdepiirissä. Lukemat olivat stabiileita ja järkeviä, niin kauan kun Arduinon syöttö tapahtui USB-liittimen kautta tietokoneesta, mutta heti syötön siirryttyä akulle, lukemat heittelivät miten sattui. Syöttöjännitteessä oli pientä häiriötä, mutta se ei edellyttänyt moisia heittoja. Vasta viimeiseksi epäilin Hall-generaattoria, joten teettikin paljon töitä, kun olin eliminoinut muut kuvittelemani virhelähteet pois. Uudella generaattorilla, mihin kytkin virtajohdot ruuviliitoksin, mitään tuollaista epämääräisyyttä ei ilmennyt. Johtuen yllä mainitusta, on tämän ohjelman versionumero 2.4. Aina kun pääsin testeissäni johonkin välitavoitteeseen, otin uuden versionumeron, jolloin helposti pääsi palaamaan takaisin edelliseen toimivaan toteutukseen ja kopioimaan niistä toimivia osuuksia. (Ei noita versioita kuitenkaan 24 tullut, vaan isomman ponnistuksen jälkeen siirryin uudelle kymmenluvulle.)

Oikealla oleva vastussarja simuloi johtovastusta
Se oli vain yksi virheläde. Kovin stabiilia mittausta tästä ei kuitenkaan ole mahdollista saada. Siksi ohjelmassa käytetään jossakin mittauksessa keskiarvolaskentaa (mitataan useita peräkkäisiä mittauksia ja lasketaan niiden keskiarvo) sekä suodatusta (talletetaan edellinen mitausarvo, otetaan siitä 90% ja uudesta mittauksesta 10%). Yksi melkoinen hankaluus on jännitteen mittaus juuri latauksen katkon jälkeen. Ohjelmassa olevat arvot ovat pitkälti tulosta kokeilusta ja järkevään lopputulokseen pyrkimisestä. Voin sanoa, että toiminta ei ole kovinkaan tarkkaa, mutta oikean suuntaista. Ensimmäisellä kerralla katkaisu tapahtuu 14,5 voltin arvolla ja seuraavilla kerroilla siihen lisätään saatu johtojen häviöjännite, mikä on varmuuden vuoksi rajoitettu alle yhden voltin, jottei akun latausjännite pääse kasvamaan liian suureksi. Sekä liian suuri latausvirta että liian suuri latausjännite pilaavat akun ennen pitkää.

Latausvalvojan kytkentä. Molemmat LEDit ovat samassa kuoressa.
OHJELMASTA
HUOM! Ilmeisesti työkaluohjelman (Arduino) uusimmassa versiossa on tapahtunut sellainen muutos, että aliohjelmat eivät voi enää sijaita pääohjelman perässä (mihin oli tottunut). Jos sijaitsevat, ilmoittaa kääntäjä virheestä (aliohjelmaa ei ole määritelty). Tässä ohjelmassa aliohjelmat (funktiot) on sijoitettu asetuksen (setup()) ja pääohjelman väliin. Tämä merkitsee myös sitä, että aiemmin täällä julkistamani ohjelmaesimerkit eivät toimi sellaisenaan, vaan funktiot on siirrettävä pääohjelman eteen.

Asetuksen lopussa talletetaan ensimmäisen kerran Hall-generaattorin pohjalukema. Koska tämä osio suoritetaan ainoastaan kerran, olen käyttänyt yksinkertaista viivettä (delay(ms)).

Analogiamittaukset (jännite ja virta) sekä kaksivärisen LEDin (punainen ja vihreä) sekä latausreleen ohjaus toteutetaan funktioina. Analogiapuolen aliohjelmat palauttavat liukuluvun. Siksi niiden tyyppi on float (eikä void).
      Pääohjelmassa on ensimmäisenä kierroslaskuri, millä simuloidaan viiveaikoja. Ajan tarkkuus ei kuitenkaan ole kovin tähdellistä. Latauskatkon jälkeinen tauko on noin 5 minuuttia. Muuttujat ovat tyyppiä etumerkitön kokonaisluku (unsigned int), joten niistä ei koskaan tule negatiivisiä lukuja. Jos lukualue ( 0 .. 65536) ylittyy, alkaa uusi laskenta nollasta. Aikalukema on siis aina positiivinen luku.
      Seuraavana latauksen pysäytys- ja käynnistyskytkimien käsittely (kytkin on kolmiasentoinen). Pysäytyskytkin pysyy asennossaan, joten lataus voidaan kytkeä tarvittaessa pois päältä. Käynnistyskytkin on palautuva ja lataus alkaa vivun palautuessa keskiasentoon. Pysäytyskytkimen (kuvassa irti) toiminnan merkkinä punainen LED palaa.
      Seuraavana on varsinainen latauksen valvontasekvenssi. Ensimmäisessä askeleessa aurinkopaneeli on kytketty akkuun ja lataus käynnistyy. Ensimmäisellä kerralla lataus katkaistaan 14,5 voltin arvolla ja seuraavilla kerroilla tuohon lisätään jännite, mikä saadaan kertomalla sen hetkinen latausvirta lasketulla syöttöjohtojen vastusarvolla. Tässä askeleessa vihreä LED palaa.
      Toisessa askeleessa mitataan lyhyen viiveen (delay(3)) jälkeen välitön jännitepudotus latauksen loputtua. Tässä kerätään viisi peräkkäistä mittausta ja lasketaan niiden keskiarvo. Tämä on jännite, mikä latauksen aikana hävisi johtoihin.
      Kolmannessa askeleessa lasketaan johtojen vastus (plus- ja miinus-johto yhteensä).
      Neljännessä askeleessa odotetaan noin viisi minuuttia ennen uutta latausta. Merkkinä askeleesta on punainen vilkku. Punainen LED vaihtaa tilaansa, jos kierrosten lukumäärä (const int Con_Kierrokset = 800;) on saavutettu, tai on saavutettu puolet siitä. Vilkutusaika on näin ollen 0,5s päällä ja 0,5s pois.
      Viidennessä askeleessa odotetaan, että akun jännite on laskenut (14,5V – 1,0V) sille tasolle, että uusi lataus voidaan aloittaa. Merkkinä tästä askeleesta on vihreä vilkku. Jos samoihin akkuihin on kytketty useampia paneeleita, voi olla, että ne ylläpitävät akun jännitettä tuon rajan yläpuolella. Lopuksi askeleessa päivitettään Hall-generaattorin pohja-arvo ja hypätään askeleeseen yksi uutta latauskierrosta varten.


/***************************************
* PaneeliValvonta_v24
* Antti Isännäinen
* 09.11.2016
* Valvonta käsi (haarukka) kääntimeen
**************************************/
/* Tähtäimenä paneelivalvoja, mikä ottaa huomioon siirtojohtojen
* jännitehäviön. Käynnistyksen jälkeen lataus loppuu jännite-
* arvolla 14,5V. Seuraavilla kerroilla mitataan jännitepudotus
* latauksen loppuessa ja lasketaan siirtojohtojen lenkkivastus.
* Seuraavilla kerroilla rajajännitteeeseen lisätään (14,5 + häviö)
* siirtojohtoihin häviävä, (virta * vastus = jännite) jännite.
*
* Versiossa 2.1 Jouduin jälleen lähtöruutuun, sillä jännitepudotuksen
* mittaus latauksen katkon jälkeen ei edellisessä versiossa (1.2)
* ollu riittävän luotettava.
*
* Versiossa 2.2 (v22) on pohjana melko luotettava latauskatkon
* jälkeinen jännitemittaus ja suodatus. Lyhyen viiveen (10 ms)
* muodostetaan viiden (5) mittauksen keskiarvo.
* Tässä versiossa on myös virran mittaus riittävän luotettava.
*
* Versiossa 2.3 (v23) jatkuu varsinaisen paneelivalvojan
* kehitys. Pohjana versio 1.2 (v12).
*
* Versiossa 2.4 (v24) on jännittteiden, virtojen, johtovastuksen
* ja näistä lasketun lisäjännitteen (katkaisupiste) arvot toteutuneet
* käytännössä riittävällä tarkuudella.
*/

// MÄÄRITTELYT:
// Ajastukset
const int Con_Kierrokset = 800;
unsigned int Unt_Sekunnit = 0; // Viivelaskuri
unsigned int Unt_Kierrokset = 0; // Ohjelmakierroslaskuri
int Int_Kierrokset = 0;
// Jännite
const int Con_AnaTuloV = 0; // Tulopinni A0
int Int_AnaRaakaV = 0; // Muunnosarvo
float Flo_Jannite = 0; // Jännitteen mittaus
float Flo_EdellJannite = 0;
float Flo_JannSuod = 0;
float Flo_JannMuisti = 0;
float Flo_JohtoSumma = 0;
// Virta
const int Con_AnaTuloI = 2; // Tulopinni A2
int Int_AnaRaakaI = 0; // Muunnosarvo
int Int_PohjaArvo = 0; // Hall-gen. pohjalukema luetaan asetuksissa
float Flo_Virta = 0;
float Flo_VirtaSuod = 0;
float Flo_EdellVirta = 0;
float Flo_VirtaMuisti = 0;
// Digitaalimäärittelyt
// Tulot
const int Con_Seis = 4; // Kytkin pysyvästi ylös
boolean Bol_Seis = false;
int Int_Seis_Viive = 5; // Kytkinvärähtelyn suodatus
int Seq_Seis = 1; // Kytkimen lukusekvenssi
const int Con_Start = 5; // Kytkin alas palautuva
boolean Bol_Start = false;
int Int_Start_Viive = 5;
int Seq_Start = 1;
// Lähdöt
const int Con_LEDpun = 8;
boolean Bol_LED_Pun = false;
const int Con_LEDvih = 9;
boolean Bol_LED_Vih = false;
const int Con_Rele = 10;
boolean Bol_Rele = false;

// Valvontasekvenssi
const float Con_Irti_Raja = 14.5; // Akun napojen rajajännite
float Flo_JohtoJannite = 0.0;
float Flo_SilmukkaVastus = 0.0;
int Seq_Valvonta = 0; // Valvontasekvenssi

void setup() {
Serial.begin(9600);
pinMode(Con_Seis, INPUT);
pinMode(Con_Start, INPUT);
pinMode(Con_LEDpun, OUTPUT);
pinMode(Con_LEDvih, OUTPUT);
pinMode(Con_Rele, OUTPUT);
digitalWrite(Con_Rele, true); delay(300); // Irroitetaan lataus
Int_PohjaArvo = analogRead(Con_AnaTuloI); // Alustetaan Hall-pohja-arvo
digitalWrite(Con_Rele, false); delay(100); // kytketään lataus
}// Asetusten loppu

// ALIOHJELMAT
// ANALOGIA ALIOHJELMAT
// Jännitteen käsittely
float Fun_MittaaV(){
Int_AnaRaakaV = analogRead(Con_AnaTuloV);
return Int_AnaRaakaV / 50.6;
}// Jännitteen mittaus loppu

// Virran käsittely
float Fun_MittaaI(){
Int_AnaRaakaI = analogRead(Con_AnaTuloI);
Int_AnaRaakaI = Int_AnaRaakaI - Int_PohjaArvo;
Int_AnaRaakaI = constrain(Int_AnaRaakaI, 0, 100);
return Int_AnaRaakaI / 8.2;
}// Virran mittaus loppu

// OHJAUSTEN ALIOHJELMAT
void Fun_LEDvih(boolean Tila){
digitalWrite(Con_LEDvih, Tila);
}// Vihreän LEDin ohjauksen loppu
void Fun_LEDpun(boolean Tila){
digitalWrite(Con_LEDpun, Tila);
}// Punaisen LEDin ohjauksen loppu
void Fun_Rele(boolean Tila){
digitalWrite(Con_Rele, Tila);
}// Irroitusreleen ohjauksen loppu


//PÄÄOHJELMA
void loop() {
// Ohjelmakierros / viivelaskuri
Unt_Kierrokset++;
if(Unt_Kierrokset > Con_Kierrokset){ // Luvulla sovitetaan kierr -> sek
Unt_Sekunnit++;
Unt_Kierrokset = 0;
} // Kierroslakuri loppu

// Kytkintietojen käsittely
// Seis-kytkin
Bol_Seis = digitalRead(Con_Seis); // Luetaan kytkimen tila
switch (Seq_Seis) {
case 1:
if(Bol_Seis == true){
Int_Seis_Viive --;
if(Int_Seis_Viive == 0){
Int_Seis_Viive = 5;
Seq_Valvonta = 0;
Fun_LEDvih(false);
Seq_Seis = 2;
}
}
break;
case 2:
Fun_LEDpun(true);
Fun_Rele(true);
if(Bol_Seis == false){
Fun_LEDpun(false);
Seq_Seis = 1;
}
break;
} // Seis kytkinsekvenssi loppu

// Start-kykin
Bol_Start = digitalRead(Con_Start); // Luetaan kytkimen tila
switch (Seq_Start) {
case 1:
if(Bol_Start == true){
Int_Start_Viive --;
if(Int_Start_Viive == 0){
Int_Start_Viive = 5;
Seq_Start = 2;
}
}
break;
case 2:
if(Bol_Start == false){
Int_PohjaArvo = analogRead(Con_AnaTuloI);
Seq_Valvonta = 1;
Seq_Start = 1;
}
break;
} // Start kytkinsekvenssi loppu

// Akun latauksen valvontasekvenssi
switch (Seq_Valvonta) {
case 1: // Latausaskel
Fun_LEDvih(true);
Fun_Rele(false); // rele päästää, lataus alkaa
Flo_Jannite = Fun_MittaaV();
Flo_JannSuod = Flo_EdellJannite * 0.9 + Flo_Jannite * 0.1;
Flo_EdellJannite = Flo_JannSuod;
Flo_Virta = Fun_MittaaI();
Flo_VirtaSuod = Flo_EdellVirta * 0.9 + Flo_Virta *0.1;
Flo_EdellVirta = Flo_VirtaSuod;
if(Flo_JannSuod > Con_Irti_Raja + Flo_SilmukkaVastus * Flo_VirtaSuod){
Flo_JannMuisti = Flo_JannSuod;
Flo_VirtaMuisti = Flo_EdellVirta;
Fun_Rele(true); // rele vetää, lataus katkaistaan
Unt_Sekunnit = 0; // Nollataan "sekunnit"
Fun_LEDvih(false);
Seq_Valvonta = 2;
}
break;
case 2: // Jännitepudotuksen mittaus
delay(3); // 3 ms stabilointiviive
for (int iV = 0; iV < 5; iV++){ // Mitataan 5 peräkkäistä arvoa
Flo_Jannite = Fun_MittaaV();
Flo_JohtoSumma = Flo_JohtoSumma + Flo_Jannite;
} // for-silmukan loppu
Flo_Jannite = Flo_JohtoSumma / 5; // Muodostetaan viiden keskiarvo
Flo_JohtoSumma = 0; // Nollataan muisti seuraavaa kierrosta varten
Flo_JohtoJannite = Flo_JannMuisti - Flo_Jannite;
Flo_JohtoJannite = constrain(Flo_JohtoJannite, 0.0, 1.0);
Seq_Valvonta = 3;
break;
case 3: // Johtovastuksen laskenta
Flo_SilmukkaVastus = Flo_JohtoJannite / Flo_VirtaMuisti;
Seq_Valvonta = 4;
break;
case 4: // Purkausviive
if(Unt_Kierrokset == Con_Kierrokset ||
Unt_Kierrokset == Con_Kierrokset / 2){
Bol_LED_Pun = !Bol_LED_Pun;}
Fun_LEDpun(Bol_LED_Pun);
if(Unt_Sekunnit > 300){
Fun_LEDpun(false);
Seq_Valvonta = 5;
}
break;
case 5: // Latauksen palautus
if(Unt_Kierrokset == Con_Kierrokset ||
Unt_Kierrokset == Con_Kierrokset / 2){
Bol_LED_Vih = !Bol_LED_Vih;}
Fun_LEDvih(Bol_LED_Vih);
Flo_Jannite = Fun_MittaaV();
Flo_JannSuod = Flo_EdellJannite * 0.9 + Flo_Jannite * 0.1;
Flo_EdellJannite = Flo_JannSuod;
if(Flo_JannSuod < Con_Irti_Raja - 1.0){
Int_PohjaArvo = analogRead(Con_AnaTuloI); // Alustetaan Hall-pohja-arvo
Fun_LEDvih(false);
Seq_Valvonta = 1;}
break;
} // Valvontasekvenssi loppu

delay(1);
} // Pääohjelman loppu


Ei kommentteja:

Lähetä kommentti