keskiviikko 8. marraskuuta 2017

KANTTIAALTOINVERTTERI

Jos tyydytään suorakulma-aaltoon, tulee kytkennästä yksinkertainen. Edelleenkin on Arduino hyvä eristää tehopuolesta galvaanisesti. Lisäksi tarvitaan tehotransistorit kytkemään muuntajan reunoja maahan (miinukseen), muuntajan, minkä ensiön väliottoon syötetään esim. 12 V akkujännite. Käyttämälläni muuntajalla (mikä oli myös siniaaltoinvertterissä: ensiö 2 x 115 V, toisio 2 x 6 V ja jälleen päinvastoin kytkettynä), syöttöjännitteeksi tuli 8,8 V, jolloin lähtöön muodostui 230 VAC (RMS). Tuo lamppu palaa nyt hiukan kirkkaammin, koska kanttiaallon huippujännite kestää kauemmin.

Jos toteuttaa tällaisen esimerkiksi kännyköiden ja läppäreiden latausta varten, on tuon muuntajan ensiön syytä olla vaikkapa 10 V tai 12 V. Niiden latureilla on laaja tulojännitealue, joten jännitteen arvon ei tarvitse olla tiukissa rajoissa. Toisaalta syöttöjännite voi olla myös säädettävä, jolloin lähtöjännitettä voi myös säätää kuormituksen muutosten mukaan. Jos säätö on analoginen, syntyy enemmän lämpöhäviöitä, ja jos hakkuriperiaatteella, niin vähemmän. Jännitteen lasku hakkurilla on nähtävissä tuossa edellisessä, osana siniaaltoinvertterin toteutusta.

Tällaisen hakkuri-invertterin ohjauksessa on ainoastaan tärkeätä huolehtia siitä, että tehotransistorit eivät jännitteen napaisuuden vaihtohetkellä ole samanaikaisesti johtavassa tilassa. Siksi ohjelmassa on jokaisen ”vuoronvaihdon” välissä 2 ms tauko. Tänä aikana muuntajassa oleva magneettivuo ehtii purkautua.

OHJELMA 50
/*******************************
* Ohjelma KanttiInvertteri_50
* 08.11.2017
* 230 VAC-jännitteen muodostus
* suorakulma-aallolla.
*/
// Määrittelyt
   const int Con_VasenTr = 8;
   const int Con_OikeaTr = 9;
   boolean Bol_Vaihto = false;

// Alustukset
   void setup() {
      pinMode(Con_VasenTr, OUTPUT);
      pinMode(Con_OikeaTr, OUTPUT);
      Serial.begin(9600);
}

// Pääohjelma
void loop() {
   digitalWrite(Con_VasenTr, HIGH); delay(8);
   digitalWrite(Con_VasenTr, LOW); delay(2);
   digitalWrite(Con_OikeaTr, HIGH); delay(8);
   digitalWrite(Con_OikeaTr, LOW); delay(2);
}// Pääohjelma loppu

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti